Pałac Myślęta

Historia obiektu

Wieś Myślęta ( niemiecka nazwa: Meischlitz, Meuslitz) wymieniona jest w dokumentach z 1544 roku, kiedy to sędzia Albrecht Fink z Zybułtowa odstąpił ją, wraz z majątkiem Turzy Wielkiej i Prusach, marszałkowi nadwornemu Fryderykowi von Oelznitz w zamian za Frygnowo i Korsztyn. Od II połowy XVI w. i w XVII w. wieś ta należała do Oleśnickich ze Szczuplin. W 1885 roku dobra rycerskie w Myślętach miały 893 ha powierzchni, w majątku była gorzelnia i cegielnia.
Początki założenia pałacowo-folwarcznego w obecnej postaci sięgają II połowy XIX w. Według zdobytych informacji oraz daty zawartej w decyzji o wpisie do rejestru zabytków,

Pałac wybudowany został w 1880 roku przez oficera pruskiego Waldemara Hugo Kressmanna. Pałac zamieszkiwał wraz ze swoją żoną Marthą i trzema córkami. Prawdopodobnie w tym samym okresie powstały także pozostałe zabudowania, jak: gorzelnia, spichlerz, owczarnia, obory. Najstarszym zachowanym obiektem pozostaje stajnia koni wyjazdowych z wozownią i spichlerzem, których powstanie datuje się na I połowę XIX w. W 1909 roku majątek rycerski w Myśletach wraz z podległym folwarkiem w Uzdowie należał do Hermana Kunkela. Jego łączna powierzchnia wynosiła 929 ha, ponadto w majątku hodowano konie, bydło, owce i nierogaciznę. W Myślętach znajdowała się gorzelnia i wytwórnia spirytusu. W 1913 roku właścicielem majątku w Myślętach i folwarku w Uzdowie był Tadeusz Bogdański. Powierzchnia majątku wzrosła w tym czasie do 960 ha., a liczba inwentarza uległa podwojeniu. Po zakończeniu I wojny światowej w wyniku plebiscytu Myślęta znalazły się w granicach Polski. Według informacji uzyskanych od mieszkańców wsi, w 1920 roku w Pałacu w Myślętach miał być podpisany traktat Polsko-Niemiecki. W 1923 roku właścicielem nadal był Tadeusz Bogdański, a powierzchnia majątku zmniejszyła się do 889 ha. W majątku nadal pracowała gorzelnia i suszarnia ziemniaków. W księgach adresowych z lat 1928-1929 jako właścicielkę majątku wymienia się Marię Gromanową, a powierzchnia majątku wynosi 767 ha. Po 1945 roku majątek przeszedł na własność skarbu państwa. W 1948 roku utworzono tam Państwowe Gospodarstwo Rolne, które funkcjonowało do początku lat 90-tych XXw. W okresie późniejszym administratorem majątku była Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. Obecnie Pałac Myślęta stanowi własność prywatną.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.